• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal राशिफल
Raj Yog राज योग
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali कुंडली
Kundali Matching मिलान
Tarot Reading टैरो
Personalized Predictions भविष्यवाणियाँ
Today Choghadiya चौघडिया
Rahu Kaal राहु कालम

Shri Ram Aarti

monthly_panchang

Aarti Shri Ramachandra Ji

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman, Haran Bhavbhay Darunam।
Nav Kanj Lochan, kanj Mukh Kar Kanj Pad Kanjarunam॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Kandarp Aganit Amit Chhavi, Nav Neel Neerad Sundaram।
Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi-Shuchi Naumi Janak Sutavaram॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Bhaju Deenbandhu Dinesh Danav Daitya Vansh Nikandanam।
Raghunand Anand Kand Kaushal Chandra Dasharath Nandanam॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Shir Mukut Kundal Tilak Charu Udar Ang Vibhushanam।
Ajanubhuj Shar Chap-Dhar Sangram Jit Khardushnam॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Iti Vadati Tulsidas, Shankar Shesh Muni Man Ranjanam।
Mam Hriday Kanj Nivas Kuru, Kaamadi Khal Dal Ganjanam॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Man Jahi Raacheu Milahi So Var Sahaj Sundar Sanvaro।
Karuna Nidhaan Sujaan Sheel Saneh Janat Ravro॥
1
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Aehi Bhanti Gauri Asis Sun Siy Hit Hiy Hiy Harshit Ali।
Tulsi Bhavanihi Poojee Puni Puni Mudit Man Mandir Chali॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।

2

Shri Ram Aarti

Aarti Shri Ramachandra Ji

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman, Haran Bhavbhay Darunam।
Nav Kanj Lochan, kanj Mukh Kar Kanj Pad Kanjarunam॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Kandarp Aganit Amit Chhavi, Nav Neel Neerad Sundaram।
Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi-Shuchi Naumi Janak Sutavaram॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Bhaju Deenbandhu Dinesh Danav Daitya Vansh Nikandanam।
Raghunand Anand Kand Kaushal Chandra Dasharath Nandanam॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Shir Mukut Kundal Tilak Charu Udar Ang Vibhushanam।
Ajanubhuj Shar Chap-Dhar Sangram Jit Khardushnam॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Iti Vadati Tulsidas, Shankar Shesh Muni Man Ranjanam।
Mam Hriday Kanj Nivas Kuru, Kaamadi Khal Dal Ganjanam॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Man Jahi Raacheu Milahi So Var Sahaj Sundar Sanvaro।
Karuna Nidhaan Sujaan Sheel Saneh Janat Ravro॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।
Aehi Bhanti Gauri Asis Sun Siy Hit Hiy Hiy Harshit Ali।
Tulsi Bhavanihi Poojee Puni Puni Mudit Man Mandir Chali॥
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...।

Chat btn