Rashifal राशिफल
Raj Yog राज योग
Yearly Horoscope 2020
Janam Kundali कुंडली
Kundali Matching मिलान
Tarot Reading टैरो
Personalized Predictions भविष्यवाणियाँ
Today Choghadiya चौघडिया
Anushthan अनुष्ठान
Rahu Kaal राहु कालम

Ravivar Aarti

monthly_panchang

Aarti Shri Surya Ji

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Tribhuvana-Timira-Nikandana, Bhakta-Hridaya-Chandana॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sapta-Ashvaratha Rajita, Ek Chakradhari।
Dukhahari-Sukhakari, Manasa-Mala-Hari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sura-Muni-Bhusura-Vandita, Vimala Vibhavashali।
Agha-Dala-Dalana Diwakara, Divya Kirana Mali॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sakala-Sukarma-Prasavita, Savita Shubhakari।
Vishwa-Vilochana Mochana, Bhava Bandhana Bhari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Kamala-Samuha-Vikasaka, Nashaka Traya Tapa।
Sevata Sahaja Harata, Ati Manasija-Santapa॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Netra-Vyadhi-Hara Survara Bhu-Pida-Hari।
Vrishti-Vimochana Santata Parahita-Vratadhari॥
1
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Suryadeva Karunakara, Ab Karuna Kijai।
Hara Agyana-Moha Sab Tatvagyana Dijai॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

2

Ravivar Aarti

1

Aarti Shri Surya Ji

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Tribhuvana-Timira-Nikandana, Bhakta-Hridaya-Chandana॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sapta-Ashvaratha Rajita, Ek Chakradhari।
Dukhahari-Sukhakari, Manasa-Mala-Hari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sura-Muni-Bhusura-Vandita, Vimala Vibhavashali।
Agha-Dala-Dalana Diwakara, Divya Kirana Mali॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Sakala-Sukarma-Prasavita, Savita Shubhakari।
Vishwa-Vilochana Mochana, Bhava Bandhana Bhari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Kamala-Samuha-Vikasaka, Nashaka Traya Tapa।
Sevata Sahaja Harata, Ati Manasija-Santapa॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Netra-Vyadhi-Hara Survara Bhu-Pida-Hari।
Vrishti-Vimochana Santata Parahita-Vratadhari॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
Suryadeva Karunakara, Ab Karuna Kijai।
Hara Agyana-Moha Sab Tatvagyana Dijai॥
Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

hindi
english